Redaktionen

MCM Förlag AB
Torsgatan 65
SE-113 37 Stockholm, Sweden.
Tel Redaktionen: 08-34 04 07
Tel Annonsavdelningen: 08-34 04 08
E-post: inge@mcm.se

Företagsannonser: Manfred Holz
Tel: 08-34 04 08
E-post: annons@mcm.se

Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Inge Persson-Carleson
E-post: inge@mcm.se

Redaktör: Totte Wiman
E-post: totte@mcm.se

Layout: Janne Nilsson
E-post: janne.nilsson@mcm.se

Utgivare MCM Förlag AB

Plusgiro Nr: 491 68 66-9 (OBS! Gäller ej prenumerationer)
Bankgiro Nr: 5359-4743

Prepress: ItalGraf Media
Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Prenumerationer: Titel Data AB
112 86 Stockholm
Tel: 0770-457 163
Kundtjänst öppen: 8.30-16.00
(gäller även adressändring och reklamationer etc).

Beställning och ändringar av prenumeration