Redaktionen

MCM Förlag AB
Milstensvägen 27 A
SE-187 33 Täby, Sweden.
Tel: 0708-43 02 96
E-post: inge@mcm.se

Företagsannonser: Manfred Holz
Tel: 0707-83 96 08
E-post: annons@mcm.se

Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Inge Persson-Carleson
E-post: inge@mcm.se

Redaktör: Totte Wiman
E-post: totte@mcm.se

Layout: Janne Nilsson
E-post: janne.nilsson@mcm.se

Utgivare MCM Förlag AB

Plusgiro Nr: 491 68 66-9 (OBS! Gäller ej prenumerationer)
Bankgiro Nr: 5359-4743

Prepress: Italgraf Media
Tryck: Mükusala, Riga

Prenumerationer: MCM, c/o, Flowy AB
Box 15010
167 15 Bromma
Tel: 08-522 183 63
Från utlandet ring +46-8-52218363
Kundtjänst öppen: 08:00 – 18:00
(gäller även adressändring och reklamationer etc).

Beställning och ändringar av prenumeration